English English

cattle cake (animal husbandry)

German German

Futter (animal husbandry)

French French

fourrage (animal husbandry)

Italian Italian

foraggio (animal husbandry)

Spanish Spanish

forraje (animal husbandry)

Dutch Dutch

veevoeder (animal husbandry) veevoer (animal husbandry)

Portuguese Portuguese

forragem (animal husbandry)

Swedish Swedish

torrfoder (animal husbandry)

translation - cattle cake translate | English dictionary