English English

bulbous plant (botany)

German German

Zwiebelgewächs (botany) Zwiebelpflanze (botany)

French French

plante bulbeuse (botany)

Italian Italian

pianta bulbosa (botany)

Spanish Spanish

planta bulbosa (botany)

Dutch Dutch

bolgewas (botany)

Portuguese Portuguese

planta bulbosa (botany)

Swedish Swedish

lökväxt (botany)

translation - bulbous plant translate | English dictionary