Dutch Dutch

zoutvaatje (keukengerei)

English English

saltcellar (keukengerei) saltshaker (keukengerei)

German German

Salzstreuer (keukengerei)

French French

salière (keukengerei)

Italian Italian

saliera (keukengerei)

Spanish Spanish

salero (keukengerei)

Portuguese Portuguese

saleiro (keukengerei)

Swedish Swedish

saltkar (keukengerei)

translation - zoutvaatje translate | Dutch dictionary