Dutch Dutch

zouden (algemeen)

English English

should (algemeen)

German German

sollen (algemeen)

French French

devoir (algemeen)

Italian Italian

dovere (algemeen)

Spanish Spanish

deber (algemeen)

Portuguese Portuguese

dever (algemeen)

Swedish Swedish

skulle (algemeen)

translation - zouden translate | Dutch dictionary