Dutch Dutch

stratagème (militair)

English English

ruse (militair) stratagem (militair)

German German

Kriegslist (militair) List (militair) Stratagem (militair)

French French

ruse (militair) stratagème (militair)

Italian Italian

espediente (militair) piano (militair) stratagemma (militair)

Spanish Spanish

estratagema (militair) plan (militair)

Portuguese Portuguese

estratagema (militair) plano (militair)

Swedish Swedish


translation - stratagème translate | Dutch dictionary