Dutch Dutch

precies omschrijven (beschrijving)

English English

specify (beschrijving)

German German

genau angeben (beschrijving)

French French

préciser (beschrijving)

Italian Italian

specificare (beschrijving)

Spanish Spanish

especificar (beschrijving)

Portuguese Portuguese

especificar (beschrijving)

Swedish Swedish

specificera (beschrijving)

translation - precies omschrijven translate | Dutch dictionary