Dutch Dutch

plooibaarheid (karakter)

English English

flexibility (karakter) suppleness (karakter)

German German

Anpassungsfähigkeit (karakter) Biegsamkeit (karakter) Flexibilität (karakter)

French French

flexibilité (karakter) souplesse (karakter)

Italian Italian

elasticità (karakter) flessibilità (karakter)

Spanish Spanish

ductilidad (karakter) flexibilidad (karakter) maleabilidad (karakter)

Portuguese Portuguese

flexibilidade (karakter) maleabilidade (karakter)

Swedish Swedish


translation - plooibaarheid translate | Dutch dictionary