Dutch Dutch

open-hart- (geneeskunde)

English English

open-heart (geneeskunde)

German German

am offenen Herzen (geneeskunde)

French French

à cœur ouvert (geneeskunde)

Italian Italian

a cuore aperto (geneeskunde) sincero (geneeskunde)

Spanish Spanish

a corazón abierto (geneeskunde)

Portuguese Portuguese

de coração aberto (geneeskunde)

Swedish Swedish

med öppet hjärta (geneeskunde)

translation - open-hart- translate | Dutch dictionary