Dutch Dutch

goochemerd (karakter - man)

English English

dodger (karakter - man) sly fox (karakter - man) slyboots (karakter - man)

German German

Pfiffikus (karakter - man) Schlauberger (karakter - man) durchtriebene Kerl (karakter - man)

French French

fin renard (karakter - man) finaud (karakter - man) matois (karakter - man) petit malin (karakter - man)

Italian Italian

furbacchione (karakter - man) imbroglione (karakter - man)

Spanish Spanish

granuja (karakter - man) marrullero (karakter - man) tramposo (karakter - man)

Portuguese Portuguese

malandro (karakter - man) raposa velha (karakter - man)

Swedish Swedish

slughuvud (karakter - man)

translation - goochemerd translate | Dutch dictionary