Dutch Dutch

duikboot (nautisch)

English English

submarine (nautisch) submersible (nautisch)

German German

Tauchboot (nautisch) U-Boot (nautisch) Unterseeboot (nautisch)

French French

sous-marin (nautisch) submersible (nautisch)

Italian Italian

sommergibile (nautisch) sottomarino (nautisch)

Spanish Spanish

submarino (nautisch) sumergible (nautisch)

Portuguese Portuguese

submarino (nautisch) submersível (nautisch)

Swedish Swedish


translation - duikboot translate | Dutch dictionary