Dutch Dutch

binnenschipper (nautisch)

English English

bargeman (nautisch)

German German

Kahnschiffer (nautisch)

French French

batelier (nautisch)

Italian Italian

barcaiolo (nautisch) battelliere (nautisch)

Spanish Spanish

barquero (nautisch)

Portuguese Portuguese

barqueiro (nautisch) bateleiro (nautisch)

Swedish Swedish


translation - binnenschipper translate | Dutch dictionary