words from tenacity to tenth

tenacity beslutsamhet
tenacity bestämdhet
tenacity fasthet
tenacity orubblighet
tenacity envishet
tenacity seghet
tenancy hyrestid
tenancy hyrande
tenancy förhyrning
tenant hyresgäst
tenant farmer arrendator
tenantry arrendatorer
tench sutare
tend sköta
tend vårda
tend vakta
tend valla
tend vara benägen
tend tendera
tend ha en benägenhet
tend to luta åt
tendency benägenhet
tendency tendens
tendency anlag
tendentious tendentiös
tender kärleksfull
tender öm
tender smärtsam
tender känslig
tender mör
tender ömsint
tender anbud
tender offert
tender feeling ömhet
tender feeling kärlek
tender feeling tillgivenhet
tender for lämna in anbud
tender for lämna offert
tenderhearted vekhjärtad
tenderize möra
tenderloin filé
tending to benägen att
tendon sena
tendril ranka
tenement hyreshus
tenement hyreskasern
tenement våning
tenement lägenhet
tenet grundsats
tenet lära
tennis tennis
tennis court tennisbana
tennis elbow tennisarm
tennis shoe tennissko
tenon tapp
tenor förlopp
tenor innehåll
tenor tenor
tenpin kägla
tenpins bowling
tense spänd
tense tempus
tense tidsform
tense bli spänd
tense bli nervös
tense göra spänd
tense göra nervös
tense spännas
tensile tänjbar
tensile strength dragbrottgräns
tensile strength brottgräns
tension spänning
tension spänt förhållande
tent tält
tent peg tältpinne
tent peg pinne
tentacle tentakel
tentacle fångstarm
tentacle körtelhår
tentative försöks-
tentative provisorisk
tenth tionde

.: dictionary English Swedish from tenacity to tenth

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z