words from tell about to tenacious

tell about beskriva
tell about redogöra för
tell about berätta
tell about omtala
tell apart differentiera
tell apart särskilja
tell apart åtskilja
tell fibs ljuga
tell fibs narras
tell off skälla ut
tell off ge på huden
tell off läxa upp
tell off ge en uppsträckning
tell on rapportera
tell on skvallra på
tell on tjalla på
tell someone about the birds and the bees ge någon sexualundervisning
tell someone about the birds and the bees berätta för någon om blommor och bin
tell someone tales lura någon
tell someone tales föra någon bakom ljuset
tell someone the unvarnished truth tala om den osminkade sanningen för någon
tell someone the unvarnished truth vara uppriktig mot någon
telling uttrycksfull
telling talande
telling träffande
telling dräpande
telling-off utskällning
telling-off skäll
telling-off ovett
telling-off bannor
telltale avslöjande
telltale skvallerbytta
temerity dumdristighet
temper temprament
temper lynne
temper härda
temper anlöpa
tempera tempera
temperament temperament
temperament natur
temperament sinnelag
temperament läggning
temperamental temperamentsfull
temperamental oberäknelig
temperance helnykterhet
temperance absolutism
temperance självdisciplin
temperance självbehärskning
temperance självkontroll
temperance sans
temperance besinning
temperate tempererad
temperate måttfull
temperate sansad
temperature temperatur
tempering modererande
tempering dämpande
tempering härdning
tempest storm
tempest oväder
tempestuous stormig
tempestuous hård
tempestuous våldsam
template schablon
temple tinning
temple tempel
tempo tempo
tempo fart
tempo takt
temporarily temporärt
temporarily tillfälligt
temporarily provisoriskt
temporarily tills vidare
temporary temporär
temporary tillfällig
temporary provisorisk
temporary measure nödlösningsåtgärd
temporary solution nödlösning
temporary solution tillfällig lösning
temporize dra ut på tiden
tempt locka
tempt lura
tempt förleda
tempt narra
tempt fresta
temptation frestelse
tempting lockande
tempting frestande
tempting förförisk
temptress fresterska
ten tio
ten tie
ten tia
ten thousand tio tusen
ten thousand tie tusen
tenable hållbar
tenacious fast
tenacious orubblig
tenacious seg

.: dictionary English Swedish from tell about to tenacious

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z