words from independence to indirect speech

independence oberoende
independent oavhängig
indescribable obeskrivlig
indestructible oförstörbar
indeterminate obestämd
index index
index föra in i ett register
index card kartotekskort
index finger pekfinger
index-linked indexbunden
indexation indexering
India Indien
India rubber gummi
Indian indiansk
Indian indisk
Indian indier
Indian indiska
Indian indian
Indian indianska
Indian cobra glasögonorm
Indian corn sockermajs
indicate tyda på
indicate båda
indicate varsla
indicate säga
indicate visa
indicate visa på
indicate vara tecken på
indicate ge uttryck åt
indicate peka på
indicate ange
indicate utvisa
indicate indicera
indication tecken
indication bevis
indication indikation
indicative utvisande
indicative angivande
indicative pronoun indikativt pronomen
indicator visare
indicator nål
indict åtala
indict anklaga
indictable åtalbar
indifference apati
indifference likgiltighet
indifference passivitet
indifference håglöshet
indifference känslolöshet
indifference liknöjdhet
indifferent kall
indifferent kallsinnig
indifferent kylig
indifferent likgiltig
indifferent okänslig
indifferent ointresserad
indifferent oengagerad
indifferently apatiskt
indifferently ointresserat
indifferently likgiltigt
indifferently håglöst
indifferently känslolöst
indifferently kallsinnigt
indigen urinvånare
indigen inföding
indigence fattigdom
indigence armod
indigence nöd
indigence torftighet
indigenous inhemsk
indigenous infödd
indigenous crops inhemska plantor
indigenous crops inhemska produkter
indigent utfattig
indigent nödlidande
indigent behövande
indigent utblottad
indigent fattig
indigent torftig
indigent karg
indigestible osmältbar
indigestible svår att smälta
indigestion matsmältningsbesvär
indignant indignerad
indignation indignation
indignity kränkning
indigo indigo
indirect indirekt
indirect kringgående
indirect på omvägar
indirect svävande
indirect oklart
indirect vagt
indirect object indirekt objekt
indirect speech indirekt tal

.: dictionary English Swedish from independence to indirect speech

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z