words from inculcation to indentures

inculcation inskärpande
inculpate anklaga
incur åsamka sig
incur ådra sig
incurable obotlig
incurious inte vetgirig
incursion plötsligt angrepp
incurvation konkavitet
incurvation kupighet
incurvation hålighet
incurved konkav
incurved inbuktad
incurved kupig
incus städ
indebted skuldsatt
indebted skyldig
indebted tack skyldig
indebtedness tacksamhetsskuld
indecency oanständighet
indecent oanständig
indecent smutsig
indecent obscen
indecent vulgär
indecent anstötlig
indecent omoralisk
indecent osedlig
indecent otuktig
indecent exposure sedlighetssårande blottande
indecipherable odechiffrerbar
indecision dilemma
indecision obeslutsamhet
indecisive obeslutsam
indecisive villrådig
indecorous opassande
indecorum opassande beteende
indecorum otillständighet
indeed det är så sant
indeed i sanning
indeed faktiskt
indeed verkligen
indeed minsann
indeed riktigt
indeed sannerligen
indefatigable outtröttlig
indefensible oförsvarlig
indefinable odefinierbar
indefinable vag
indefinable obestämd
indefinite article obestämd artikel
indefinite determiner indefinit determinant
indefinite pronoun indefinit pronomen
indelible outplånlig
indelible oförglömlig
indelicacy taktlöshet
indelicacy ofinhet
indelicate taktlös
indelicate ofin
indemnification skadeersättning
indemnification skadestånd
indemnification gottgörelse
indemnification kompensation
indemnify hålla skadeslös
indemnify gottgöra
indent indrag
indent tanda
indent göra inskärning i
indent dra in
indent göra indrag på
indented tillbucklad
indented naggad
indented line indragen rad
indenture lärlingskontrakt

.: dictionary English Swedish from inculcation to indentures

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z