Egoistin has 18 translations in 10 languages

translations of Egoistin

DE EN English 2 translations
DE ES Spanish 2 translations
DE FR French 2 translations
DE IT Italian 1 translation
DE PT Portuguese 2 translations
DE NL Dutch 2 translations
DE SV Swedish 2 translations
DE RU Russian 2 translations
DE JA Japanese 2 translations
DE FI fi 1 translation
  • egoisti (n) [advocate of egoism] (n)